IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

HRAD

Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel z latinského castellum, z čehož pochází i označení kostel) je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 12.-16. století. Ve spojení „raně středověký hrad" označuje raně středověká hradiště.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrad přechodného typu - skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je pro ně mísení prvků obou skupin (hradišť, hradů). Typické je pro ně valové opevnění, ale val je na rozdíl od hradišť tvořen pouze náspem a čelní kamennou zdí. Příkladem jsou např. dobře prozkoumané (PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.) lokality Angerbach u Kožlan a Hlavačov u Rakovníka v Přemyslovském loveckém hvozdu, Tachov, Týnec nad Sázavou. Některými především historiky umění je existence hradu přechodného typu zpochybňována.
PŘECHODNÝ TYP

PŘECHODNÝ TYP

Hrad s obvodovou zástavbou - rozměrný, obvykle vícedílný typ královského hradu rozvíjený od 13. století. Hradní budovy tvořily některými svými stranami součást opevnění. Hrady obvykle mívaly jednu nebo více věží bez schopnosti flankování. Od poloviny 13. století se součástí hradu stává také donjon. Do této skupiny patří např. Křivoklát, Jindřichův Hradec, Osek, Bezděz, Příběnice (šlechtický) ad.
OBVODOVÁ ZÁSTAV

OBVODOVÁ ZÁSTAV

Hrad bergfritového typu - patří sem jednoduché stavby zejména šlechtických rodů jako například hrad Zbiroh, u kterých stávala v čele hradu útočištná věž - bergfrit, která sloužila jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo žebříku, který obránci mohli snadno odstranit. Je to základní typ šlechtického hradu 13. a 14. století. Příklady: Zvíkov, Hasištejn, Krašov (bergfrit nahrazen věžicí), Kokořín, Šelmberk, Skalka (hrad a zámek ve Vlastislavi)
BERGFRITOVÝ TYP

BERGFRITOVÝ TYP

Hrad kastelového typu - hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový nebo obdélníkový), s větším počtem věží a obvodovou zástavbou. V Čechách rozlišujeme importovaný francouzský kastel a domácí středoevropský kastel. (francouzský kastel - viz zřícenina hradu Týřova), Konopiště. V Čechách nejčastěji jako městský - Písek, Kadaň.
KASTELOVÝ TYP

KASTELOVÝ TYP

Hrad s plášťovou zdí - typ bezvěžového hradu, u něhož je hlavním obranným prvkem silná plášťová zeď s průběžným ochozem, za níž jsou skryty budovy hradu. Typickým příkladem jsou hrady Lanšperk a Košumberk.
typ_plastovy.jpg
Vodní hrad - hrad s obvodovými zdmi obklopenými příkopy, naplněnými vodou. Tyto sloužily jako obranný prvek. Byly typicky stavěny v rovinatém terénu. Příklady: Švihov, Blatná, Okoř, Loevestein v Nizozemí.
rychleby_podle_r_vojkovskeho.jpg
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one