IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

HISTORIE HRADU

Od 1. září 2010 je uvedena do provozu městská knihovna v nově zrekonstruovaném severním křídle (hradního paláce) městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi i regionu. Hrad byl vystavěn ve 14. století jako součást městského opevnění a patřil k významným sídlům rodu Rožmberků. Měl pohnutou historii, v roce 1394 zde byl vězněn český král Václav IV., v době husitských válek byl hrad dvakrát vypálen. V průběhu času sloužil nejrůznějším účelům od sídla soběslavských hejtmanů přes prostory měšťanského pivovaru až po sklad ovoce a zeleniny. Po odstranění dřevěných konstrukcí a střechy v 80. letech 20. století hrad zchátral a většina vnitřních konstrukcí byla zničena. Zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo a část sklepních prostor. Záchrana hradu začala v roce 1993 statickým zajištěním zdiva. Pokračovala obnovením krovu a krytiny. Poté byl celý areál hradu převzat městem od okresního úřadu a byly v něm dělány pouze nejnutnější záchranné práce. V roce 1999 byla vypsána soutěž na využití hradního paláce a v roce 2001 byl vybrán ze čtyř návrhů vítězný od ing. arch. Jaromíra Kročáka, který navrhl vestavbu knihovny. Od roku 2002 byly prováděny na hradu práce s použitím finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny a následně z Programu záchrany architektonického dědictví. Bylo provedeno vyklizení sutin, další statické zajištění dochovaných konstrukcí, zastřešení sklepů a ztužující železobetonová deska. Následně byla opravena věž Hláska a provedena terasa nad pivovarskými sklepy. V roce 2008 bylo město úspěšné se získáním finanční dotace ve výši 36,2 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a mohlo být přikročeno k vestavbě knihovny do hradního paláce. Celkové náklady v rámci tohoto projektu realizovaného v letech 2009 a 2010 dosáhly finanční částky ve výši 44,5 mil. Kč.
Autor projektu „Záchrana gotického hradu - Soběslav“ ing. arch. Jaromír Kročák vycházel při svém návrhu řešení z myšlenky konvergence původního objektu s novými konstrukcemi tak, aby stávající dochované konstrukce byly zasaženy co nejméně a aby nové funkční celky byly bezkolizní na co nejvyšší technické a estetické úrovni odpovídající nárokům dneška i budoucnosti. Všechny stupně projektové dokumentace byly opakovaně konzultovány s odbornými pracovníky památkové péče. Objekt paláce je zachován ve stejném rozsahu a tvaru. Navenek nedoznává změn, interiér budovy navazuje na stávající kamenné zdi a impozantní prostory hradního paláce. Nově je pojednáno pouze západní vstupní průčelí z parku s minimální prosklenou hmotou se schodištěm a osobním výtahem. Z vchodové prosklené přístavby hradního paláce je umožněn přístup do nárožní věže Hláska. V patře ve volném prostoru palácového křídla je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro městskou knihovnu. Z knihovny je tak umožněno vizuální vnímání celého povrchu vnitřku hradu. Každý návštěvník na první pohled spatří, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel.
Samotná knihovna je dimenzována až na 35 tisíc svazků. Čtenáři mohou využívat také počítače s připojením na internet. Knihovna poskytuje informace o městě a regionu, samozřejmostí je bezbariérový přístup.
Prostory knihovny jsou vhodné i k výstavám a k pořádání společných akcí se školami, zájmovými a společenskými organizacemi, např. besedy, setkání se spisovateli, autorská čtení, prezentace nakladatelství atd. Ve vnitřních prostorách je možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy nebo časopisu. Za příhodného počasí lze také posedět na venkovní terase. Knihovnu v hradu provozuje příspěvková organizace města Kulturní dům města Soběslavi.
Náročnou rekonstrukci provedla na základě výsledku veřejné soutěže soběslavská stavební firma Spilka a Říha.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na obnově soběslavského hradu podíleli a přispěli tak k záchraně a k využití této krásné kulturní památky.

ZDROJ:
http://www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/dokoncene-projekty/hrad-sobeslav/
FOTOGALERIE
OTEVÍRACÍ DOBA + VSTUPNÉ
GPS
49.2614244N
14.7162753E
WEB STRÁNKY
NÁVŠTĚVA
2015
VIZITKA
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one