IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

Dům, který po staletí ukrýval poklady
Při generální rekonstrukci domu čp. 308 byl v táborské Svatošově ulici v roce 2001 prováděn archeologický výzkum. Kromě dohledů a terénní dokumentace byly provedeny tři záchranné akce, které přinesly nové poznatky o stavebně-historickém vývoji domu i o životě v něm od sklonku středověku až do 17. století. Zachované nálezové situace i získané soubory hmotné kultury umožnily učinit si konkrétnější představu nejen o podobě domu a domácím vybavení táborských měšťanů na konci středověku a začátku novověku, ale některé z nich zasahují i do obecnější problematiky dobové výroby, obchodu a řemesla, společenského dění, výkonu úřednické moci, životního stylu apod.

Protože všechny tři archeologické nálezy představují výjimečnou možnost nahlédnout do několik set let vzdálené historie a tak alespoň částečně přiblížit život, práci i myšlení táborských měšťanů před mnoha staletími, rozhodli jsme se je široké veřejnosti zpřístupnit formou trvalé výstavy, nazvané Táborský poklad.
Ta se nejprve zabývá dějinami domu čp. 308 a objevy, které patří do doby před jeho zánikem požárem v roce 1525. S touto katastrofou souvisí i nález mincovního depotu, který patří svým počtem, kvalitou i dobře zachovaným místem úkrytu k nejvýznamnějším mincovním nálezům z jagellonského období na našem území. Na závěr nahlédneme do domu městského písaře Václava Churáňka, který v čp. 308 bydlel na přelomu 16. a 17. století. Z této doby se zachoval rozsáhlý soubor domovního inventáře, vypovídající nejen o zásobování, vybavení kuchyně, způsobu stolování, ale i o profesi majitele a jeho společenských stycích.
 
ZDROJ:http://www.taborcz.eu/expozice-taborsky-poklad/os-1572
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
  PLNÉ SNÍŽENÉ DĚTI DO 6 LET
TÁBORSKÝ POKLAD 20,-Kč 10,-Kč ZDARMA
OTEVÍRACÍ DOBA
  PONDĚLÍ ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
DUBEN 10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
KVĚTEN 09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
ČERVEN 09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
ČERVENEC 09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
SRPEN 09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
ZÁŘÍ 09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
09.00 - 12.00,
13.00 - 18.00
ŘÁJEN 10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
10.00 - 12.00,
13.00 - 17.00
WEB STRÁNKA
GPS
49°24'40.482"N
14°39'22.500"E
NÁVŠTĚVA
29. LISTOPADU 2011
26. ČERVNA 2013
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one