IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

 Jihlavské podzemí je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky. Jeho celková délka činí 25 km a zaujímá plochu 50 000 m2.
Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi objekty historického jádra města. Sklepní prostory, nacházející se 2-4m pod povrchem tvoří první podzemní podlaží, z něhož lze sestoupit do podlaží druhého, do hloubky 4 - 6 m. Pod některými objekty je v hloubce 8-14m raženo i podlaží třetí.
 
První podlaží bylo raženo v průběhu 14. století, druhé a třetí pak ve století šestnáctém. 
V 17.století došlo ke zpevnění některých chodeb cihlovou podezdívkou a jednotlivé úseky byly propojeny krátkými spojovacími chodbami.
Podzemní chodby jsou široké 0,8 - 2,5 m a vysoké 1,2 - 3,5 m.
 
Středem podlahy byl v minulosti veden odtokový žlábek, který odváděl veškerou podzemní i prosakující povrchovou vodu, gravitačně mimo podzemní chodby, nebo se voda kumulovala v jímkách hloubených v podlahách níže položených podzemních chodeb. Zde se nahromaděná voda částečně vsakovala do podloží, nebo byla dále využívána.
Podzemní prostory byly odvětrávány ventilačními šachtami vedoucími z podzemí na povrch. Na mnoha místech lze podzemními chodbami dojít k podzemním studnám.
Kromě hlavních průchozích chodeb byly v podzemí štoly široké 0,6-0,7m a vysoké 1,0-1,7m, které tvořily středověkou městskou kanalizaci. Na mnoha místech plní kanalizační štoly funkci dodnes - jsou samozřejmě zpevněny a napojeny na kanalizaci novou.
 
O příčinách vzniku jihlavského podzemí kolovaly různé domněnky. Dlouho se historikové domnívali, že podzemní chodby jsou zbytky starých stříbrných dolů. Jiní tvrdili, že podzemní chodby byly raženy pro vojenské účely. Současní historikové se domnívají, že podzemní chodby vděčí za svůj vznik hospodářským důvodům. Jihlava ležela na důležité křižovatce středověkých obchodních cest, a tak v době, kdy význam těžby stříbra poklesl, začal se ve městě prudce rozvíjet obchod a řemesla. Kupci a řemeslníci si pro uskladnění svého zboží a výrobků rozšiřovali stávající sklepy, na jejichž prohlubování pracovali zkušení jihlavští horníci.
 
Počátkem 18.století přestalo být podzemí využíváno v dřívějším rozsahu, koncem 18.století byla dokonce část skladovacích chodeb přeměněna na štoly kanalizační. V 19.století při budování vodovodů, plynofikaci a výstavbě nových domů bylo mnoho chodeb zasypáno sutinami. Často tím byl porušen starý odvodňovací systém, chodby se plnily vodou a musel být pracně hledán původní odtok, aby nedocházelo k podmáčení základů.
Narušila se také ucelenost labyrintu, neboť mnozí majitelé domů oddělovali postupně průchozí chodby zdmi. Za německé okupace byla potom část chodeb upravena jako protiletecké kryty. Po válce nebyl zpočátku o podzemí zájem, až v roce 1957 byl asi jeden kilometr chodeb zpřístupněn veřejnosti.
 
V 60-tých letech byly téměř všechny chodby zpevněny betonovou krustou, podzemí bylo vyčištěno a obnovil se středověký odvodňovací systém. Sanací se profil některých chodeb snížil, pouze zpřístupněný úsek byl ponechán v původním stavu. V roce 1969 bylo podzemí pro veřejnost uzavřeno a prohlídky v něm byly obnoveny až v roce 1991.
Při úpravách povrchu náměstí a ulic byla v minulosti zaslepena většina ventilačních šachet, což způsobuje zvýšenou vlhkost vzduchu v podzemí. Teplota se v něm pohybuje mezi 8 a 12° C.
V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena tzv. "svítící chodba". Stěny chodby jsou pokryty bělavým povlakem, který po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje. Chodba se nachází asi 11 metrů pod povrchem země, široká je 2,1 m, vysoká 2,9 m a je největší raritou a záhadou jihlavského podzemí.
 
Od roku 2013 jsou pro návštěvníky připraveny nové expozice věnované středověkému dolování. Jsou to mini skanzeny- hornická krajina a havířská vesnička- a jedná se o průřez důlním dílem. Dále pak mohou návštěvníci shlédnout ukázky zpracování rudy, archeologické keramické ukázky nebo ukázky z oboru mincovnictví.
Zajímavá je také expozice, která pojednává o jihlavském horním právu, včetně figuríny, která znázorňuje bohatého jihlavského patricije,dále pak expozice "feťáckého doupěte" a v neposlední řadě i figurína jihlavského havíře...
Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny byly nainstalovány keramické nálezy z Jihlavy 14. století a také horniny a minerály, které se nacházejí na Vysočině.
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
   PLNÉ  SNÍŽENÉ  DŮCHODCI
 JIHLAVSKÉ PODZEMÍ  60,-Kč  30,-Kč  40,-Kč
OTEVÍRACÍ DOBA
   PONDĚLÍ  ŮTERÝ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN  10.00 - 16.00  10.00 - 16.00  10.00 - 16.00
 KVĚTEN    9.00 - 16.00    9.00 - 16.00    9.00 - 16.00
 ČERVEN    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00
 ČERVENEC    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00
 SRPEN    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00    9.00 - 17.00
 ZÁŘÍ  10.00 - 17.00  10.00 - 17.00  10.00 - 17.00
 ŘÍJEN  10.00 - 15.00  10.00 - 15.00  10.00 - 15.00
WEB STRÁNKA
GPS
N 49° 23' 49.02"
E 15° 35' 29.16"
NÁVŠTĚVA
22 . SRPNA 2011
17. SRPNA 2015
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one