IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

HISTORIE CHATY NA PRAŠIVÉ

Hora prašivá byla po staletí významným poutním místem, za což vděčí dřevěnému kostelíku z r. 1640.Od té doby se na Prašivé konaly mše a poutě.Od roku 1891 se k nim přidala shromáždění - tzv."Tábory lidu". Na tato shromáždění přicházeli řečnit i takové osobnosti jako např. poslanci zemského sněmu slezského. Poutě a tábory lidu přitahovaly obyvatelstvo z dalekého okolí a těšily se mimořádné návštěvnosti. Historické prameny zmiňují až 8000 poutníků na jedné pouti.

Skutečnost, že na Prašivé stojí od r. 1921 turistická chata, je výsledkem snahy českých vlastenců a mísních patriotů, kteří tím čelili expandujícímu německému spolku "Beskidenvereinu". V prvopočátcích organizované beskydské turistiky na sklonku 19. století započali Němci s budováním turistických útulen. Zatímco provozovali horské chaty na Lysé hoře, Bílém Kříži, Javorovém, Čantorii a jinde, Češi se museli scházet v podhůří.

Myšlenka budování českých turistických chat se poprvé zrodila ve vlasteneckém spolku "Snaha" v Těšíně. Prvnímy propagátory české organizované turistiky byli MUDr Augustín Peter, Vít Valuch a farář jan Ježíšek. V průběhu roku 1895 se v Těšíně utvořila "Turistická jednota" a záhy poté na Morávce byl založen "Beskydský spolek". Oba spolky začaly s vyznačováním prvních cest, zajišťováním noclehů a zpracovaly pokyny pro horskou turistiku. O založení českého turistického spolku bylo rozhodnuto při příležitosti pořádání hospodářské a průmyslové výstavy v Dobré v roce 1910. 1.září 1910 se konala první schůzka "Beskydské jednoty slezské" se sídlem v Raškovicích. Jejím předsedou byl zvolen továrník Josef Adámek, raškovický starosta. Jednota si mimo jiné stanovila, že na Prašivé vybuduje turistickou chatu. Prosadila tak deset let zamýšlený záměr Dr.Kordačem, který jednal v roce 1899 o zakoupení pozemku na Prašivé v blízkosti kostelíka. Potřebnou parcelu se ovšem podařilo odkoupit až v roce 1912.

První plán vypracoval architekt Joža Dvořák. Náklady na stavbu neměly přesáhnout 23.000 rakouských korun. Výstavba však nebyla realizována, poněvadž vypukla válka a většina aktivistů odešla na frontu. Krátce po válce, po vzniku ČSR jednota přesídlila z Raškovic do Frýdku. Dne 17. prosince 1919 se sešlo 19 členů, ti změnili stanovy a zvolili nový výbor. zároveň byl zvolen nový předseda jednoty, a ta měla název "Pobeskydská jednota slezská". Předsedou se stal Jan Valeček(jeho portrét visí v jídelně chaty), dřívější přednosta okresního soudu, pozdější vrchní soudní rada v Moravské Ostravě. Jan Valeček byl nadšeným lyžařem a turistou. Právě on znovu inicioval výstavbu první české turistické chaty na slezské straně Beskyd, a to na Prašivé, neboť tam byl k dispozici pozemek. Známý místecký stavitel Jaro Čermák vyhotovil nový projekt chaty. Stavba byla zahájena 11.dubna 1921 a již na podzim 2.října téhož roku předali chatu k užívání. Je neuvěřitelné, že chata v hodnotě 273.300 Kčs byla postavena za půl roku. O její výstavbu se zasloužili kromě okolních obcí, peněžních ústavů a státních lesů také soukromé osoby a stovky drobných dárců. Sám prezident Masaryk, jako člen Pohorské jednoty Radhošť, přispěl 5.000 korunami. První nájemce chaty na Prašivé se stal známý hostinský pan Tesárek.

Pobeskydská jednota slezská byla v roce 1923 začleněna do KČST a chata se tak stala jeho majetkem. Od září 1939 do konce války patřila chata Němcům a přístup na ni nebyl povolen. V poválečném období byl KČST zrušen a objekt si přivlastnil stát. Teprve roku 1992, když došlo k obnovení činnosti KČT-odboru Frýdek místek, chata po vleklém soudním sporu připadla opět původnímu majiteli KČT.
FOTOGALERIE
OTEVÍRACÍ DOBA
 2015  
 LETNÍ DOBA  09.00 - 20.00
 ZIMNÍ DOBA  10.00 - 19.00
CENÍK UBYTOVÁNÍ
2015 DĚTI 0- 3 ROKY DĚTI DO 12 LET OSTATNÍ
POKOJE ZDARMA 195,-Kč (Snídaně) 295,-Kč (snídaně)
SPOLEČNÁ NOCLEHˇARNA ZDARMA 150,-Kč (snídaně) 250,-Kč (snídaně)
WEB STRÁNKA
GPS
Vyšní Lhoty 200
739 51 Dobrá
Czech Republic


49°38'11.641"N 
18°29'3.602"E
NÁVŠTĚVA
26. ŘÍJNA 2013
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one