IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

Nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny - Javořice může příznivcům dalekých rozhledů přinést pořádné zklamání. Spatříte zde pouze vysílač usazený uprostřed lesního porostu. Daleko větší potěšení proto přinese necelé dva kilometry vzdálená Míchova skála. Na jejím vrcholu se totiž rozprostírá velmi pěkný výhled do kraje.

Míchovu skálu tvoří dvě skalní věže vysoké přibližně 13 metrů. Horolezci mají sice výstup zakázaný, ale i rekreačnímu turistovi se bez větších problémů podaří vylézt na vrchol, kde se výhled teprve otevře. Nepřehlédnutelnou dominantou obzoru je nedaleký vysílač Javořice, na severovýchodě pak z okolních lesů vystupuje věž hradu Roštejn.

Lokalita byla dlouhou dobu intenzívně využívána horolezci jako cvičná skála. Vzhledem k velké návštěvnosti a poškozování okolí skal byla na žádost vlastníka pozemku v roce 1997 zrušena výjimka, povolující horolezeckou činnost na území přírodní památky.

Traduje se, že v roce 1829 byl v místech Míchovy skály zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů. Zřejmě to bude pravda, neboť při návštěvě místa pravděpodobně žádného vlka nepotkáte. Samotný útvar pak představuje jeden z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách a intenzivního mrazového zvětrávání granitu. Na povrchu skal můžete pozorovat četné voštiny a skalní výklenky.

Jedná se o komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Výška skal dosahuje až 13 m. Žula má výraznou lavicovitou, místy i kulovitou odlučnost. Vyskytují se zde četné převisy, na první pohled patrné stopy exfoliace, sudby skalních bloků a odtokové žlábky. V jihozápadní části se nachází malá puklinová jeskyňka. Na povrchu skal se setkáváme s četnými mikrotvary zvětrávání a odnosu, především s voštinami a skalními výklenky.

Míchova skála je jedním z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.

Na vhodných místech na skalách a ve skalních štěrbinách rostou ojedinělé exempláře pionýrských druhů dřevin - břízy bělokoré (Betula pendula) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Místy roste také smrk ztepilý (Picea abies). Tyto dřeviny jsou doprovázeny některými druhy bylin, např. vrbkou úzkolistou (Chamerion angustifolium), a dále mechorosty a lišejníky. V okolí skalních útvarů se nachází kulturní smrčina.

Vzhledem k charakteru a nevelké rozloze není území zoologicky významné, v okolí žije běžná fauna smrkových lesů vyšších poloh.
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
   VSTUPNÉ
 MÍCHOVA SKÁLA  VOLNÝ PŘÍSTUP
OTEVÍRACÍ DOBA
   PONDĚLÍ - NEDĚLE
 LÉTO - ZIMA  PO CELÝ ROK VOLNÝ PŘÍSTUP
WEB STRÁNKA
GPS
N 49° 13' 40.14"
E 15° 21' 42.55"
NÁVŠTĚVA
21. SRPNA 2011
18. SRPNA 2013
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one