IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

JINDŘICHŮV HRADEC (NKP)

HISTORIE
Areál Jindřichohradeckého hradu a zámku, který se během staletí rozrostl do plochy dnešních tří a půl hektarů má své počátky na místě staršího slovanského hradiště, vzniklého v 10. století na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka. Mělký údolní zářez potoka byl již v nejstarší době využit pro uměle přehrazenou vodní nádrž - pozdější rybník Vajgar, sloužící k obraně této důležité pevnosti. 
Stavba středověkého hradu , nazývaného v nejstarší historické zprávě z r. 1220 „Novum castrum" (Nový hrad), je spjata se jménem Jindřicha Vítkovce, zakladatele samostatné Vítkovské odnože pánů z Hradce užívající erbu se zlatou růží v modrém poli. Tehdy vznikla okrouhlá Černá věž a navazující palác. Pánům z Hradce sloužil hrad, později rozšířený ve velkorysý zámek, jako hlavní sídlo až do vymření rodu roku 1604. Příslušníci rodu ovlivňovali podstatně veškeré hospodářské, politické i kulturní dění v této oblasti a téměř v každé generaci zastávali i významné funkce na královském dvoře. Význam rodu pánů z Hradce se projevil i v postupném rozšiřování sídla z pevného románsko gotického hradu v monumentální, výtvarně náročně řešenou a dokonale opevněnou gotickou pevnost. 
V druhé polovině 16. století, za Adama II. z Hradce proběhla radikální přestavba hradu naAdam II. z Hradce reprezentativní zámek, podle vzoru výstavných paláců italské renesance. Z hradní pevnosti tak vzniklo přepychové sídlo, uspokojující nejnáročnější požadavky renesančního šlechtice. Pod vedením Baltazara Maggiho a dalších italských stavebníků bylo na třetím nádvoří postaveno Adamovo stavení, protější Španělské křídlo, obě tyto budovy propojily velké arkády a za nimi, jako koruna tehdejší stavební aktivity, vznikl v malé zahradě hudební pavilon Rondel. Touto velkorysou přestavbou byl stavební vývoj areálu v zásadě ukončen. Úpravy za dalších majitelů měly již jen dílčí charakter a renesanční podobu zámku téměř nepoznamenaly. 
S poslední členkou rodu pánů z Hradce se r. 1602 oženil Vilém Vilém SlavataSlavata z Chlumu a na Košumberce a po smrti jejího bratra Jáchyma Oldřicha r. 1604 se stal dědicem rozsáhlého panství i titulu „ vladař domu hradeckého". V českých dějinách proslul jako královský místodržící, svržený roku 1618 při tzv. druhé pražské defenestraci z okna Pražského hradu. 
Během devadesáti let slavatovské držby zámek nezaznamenal významnější stavební úpravy. Pouze v letech 1678 - 1696 bylo postaveno druhé arkádové křídlo u Rondelu a před ním byla osazena zahradní kašna. 
Sňatkem s Marií Josefou Slavatovou, které připadl Jindřichův Hradec jako dědický podíl, jej získal r. 1693 Heřman Jakub ČernínHeřman Jakub Černín z Chudenic. Výkon důležitých státních funkcí i vztah k panovnickému rodu Habsburků přiváděl za prvních Černínů do Jindřichova Hradce významné návštěvy členů císařského dvora i dalších představitelů evropského politického dění. 
Za Černínů proběhly poslední větší stavební úpravy zámku, týkající se kaple. V letech 1709 - 1735 byla gotická hradní kaple barokně přestavěna podle projektu F.M.Kaňky. 
V roce 1773 postihl zámek i město rozsáhlý požár, který zničil podstatnou část renesančních interiérů i s uměleckými sbírkami. Provizorně zastřešený a svými pány opuštěný zámek dál chátral. Byl využíván jako hospodářské středisko panství, z velkých arkád byly zřízeny stáje, Rondel sloužil jako dřevník, sklad zvěřiny i jako chlév. 
Teprve vlna romantismu přinesla nový zájem o záchranu zámku. Z Černínského paláce byl r. 1851 převezen do upravených prostor zámku rodový archiv, který se stal základem dnešního Státního oblastního archivu, dodnes sídlícího na druhém zámeckém nádvoří. Počátkem 20. století realizoval částečné opravy a úpravy vídeňský architekt Humbert Walcher z Moltheimu, ale některé části zámku zůstaly nadále neopravené. 
Černínům patřil zámek až do r. 1945, kdy byl na základě dekretu prezidenta republiky č.12/1945 konfiskován. Špatný stav zámeckého komplexu se nadále zhoršoval, některé budovy hrozily zřícením. V r. 1976 byla zahájena generální rekonstrukce, která s přestávkami trvala sedmnáct let. Nákladem 120 milionů korun byl zámecký komplex zachráněn a v r. 1993 opět zpřístupněn veřejnosti.
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
2016  PLNÉ  SNÍŽENÉ  DŮCHODCI  RODINNÉ
 TRASA "A" - ADAMOVO STAVENÍ  100,-Kč  70,-Kč  70,-Kč  270,-Kč
 TRASA "B" - GOTICKÝ HRAD  90,-Kč  50,-Kč  50,-Kč  210,-Kč
 TRASA "C" - INTERIĚRY 18.A 19. STOLETÍ  90,-Kč  50,-Kč  50,-Kč  210,-Kč
 ČERNÁ VĚŽ  30,-Kč  20,-Kč  20,-Kč  60,-Kč
         
OTEVÍRACÍ DOBA
 TRASA "A"  PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN    10.00 - 16.00  10.00 - 16.00
 KVĚTEN    10.00 - 17.00  10.00 - 17.00
 ČERVEN      9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 ČERVENEC      9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 SRPEN      9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 ZÁŘÍ    10.00 - 17.00  10.00 - 17.00
 ŘÍJEN    10.00 - 16.00  10.00 - 16.00
 TRASA "B"  PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN    ZAVŘENO   ZAVŘENO
 KVĚTEN      10.00 - 17.00
 ČERVEN     9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 ČERVENEC     9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 SRPEN     9.00 - 17.30    9.00 - 17.30
 ZÁŘÍ      10.00 - 17.00
 ŘÍJEN     ZAVŘENO   ZAVŘENO
 TRASA "C"  PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN    ZAVŘENO ZAVŘENO 
 KVĚTEN    ZAVŘENO ZAVŘENO 
 ČERVEN     9.00 - 17.15    9.00 - 17.15 
 ČERVENEC    9.00 - 17.15  9.00 - 17.15
 SRPEN    9.00 - 17.15  9.00 - 17.15
ZÁŘÍ     ZAVŘENO ZAVŘENO 
 ŘÍJEN    ZAVŘENO ZAVŘENO 
 ČERNÁ VĚŽ  PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLA, SVÁTEK 
 DUBEN    ZAVŘENO  ZAVŘENO
 KVĚTEN    10.00 - 16.00  10.00 - 16.00
 ČERVEN    10.00 - 16.30  10.00 - 16.30
 ČERVENEC    10.00 - 16.30  10.00 - 16.30
 SRPEN    10.00 - 16.30  10.00 - 16.30
 ZÁŘÍ    10.00 - 16.00  10.00 - 16.00
 ŘÍJEN    ZAVŘENO  ZAVŘENO
WEB STRÁNKA
GPS
N 49° 08' 31.86"
E 15° 00' 01.88"
NÁVŠTĚVA
25. SRPNA 2011
17. SRPNA 2014
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one