IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

HISTORIE
První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388.  Jako majitel je uveden rytíř Vaněk ze Žampachu, který se psával z  Ratibořic.  Od roku 1464  patřily Ratibořice k  panství rýzmburskému. Tvrz v Ratibořicích nebyla obývána, začala chátrat a na konci 16. století zanikla. Roku 1582 zakoupil Ratibořice i Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic a oba statky byly připojeny k rozsáhlému panství  náchodskému. Po bitvě na Bílé Hoře získali náchodské panství Trčkové z Lípy. Poslední český majitel, Adam Erdman Trčka z Lípy, byl zavražděn spolu se svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634. 
 
Císař Ferdinand II. postoupil náchodské panství téhož roku  Ottaviu knížeti  Piccolomini. V letech 1702 - 1708 si nechal kníže Lorenzo z Piccolomini v Ratibořicích postavit barokní zámeček, který měl sloužit jako letní a lovecké sídlo. Stavba byla vybudována podle vzoru italských letohrádků, jako takzvané „casino".      
 
V roce 1792 koupil náchodské panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. Po vévodově smrti v roce 1800 zdědila Náchod a Ratibořice vévodova nejstarší dcera Kateřina Frederika Vilemína Benigna vévodkyně Zaháňská, princezna Kuronská (*1781 - +1839). Krásná, bohatá a duchaplná vévodkyně si Ratibořice zvolila za své stálé letní sídlo. Zámek nechala v létech 1825 - 1826 přebudovat ve stylu klasicismu a empíru. V okolí zámku byl založen přírodně krajinářský park, postupně rozšířený na celé údolí řeky Úpy. Byl vybudován rovněž lovecký pavilon a palmový skleník. Vévodkyně na zámku hostila řadu významných osobností, například rakouského kancléře, knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandera I. a v roce 1813 propůjčila ratibořický zámek k tajným jednáním o protinapoleonské koalici diplomatům Pruska, Ruska a Rakouska. Vévodkyně je též veřejnosti známa jako „paní kněžna" z knihy české národní spisovatelky Boženy Němcové „Babička".  
 
Po  smrti  vévodkyně  Zaháňské  v  roce  1839  bylo  panství  prodáno  roku 1840 říšskému hraběti Octavianu z Lippe - Biesterfeldu. Roku 1842 zakoupil panství se 114 vesnicemi a městečky, řadou průmyslových závodů a zámky v Náchodě, Chvalkovicích  a Ratibořicích Jiří Vilém, říšský kníže Schaumburg - Lippe, suverénní panovník jednoho  z malých knížectví  na severu Německa. Schaumburgové nechali zámek upravit v létech 1860 - 1864 do dnešní podoby.  Členové  a  členky  rodu Schaumburg - Lippe byli svými sňatky spojeni s mnoha panovnickými dvory Evropy. Nejtěsnější svazky byly navázány s dánskou královskou rodinou. V držení rodu Schaumburg - Lippe zůstal zámek až do zestátnění v roce 1945. 
Zámek a Babiččino údolí jsou navštěvovány zejména díky dílu české národní spisovatelky Boženy Němcové (1820 - 1862). Její román Babička je idealizovaným obrazem spisovatelčina dětství a raného mládí, které trávila s rodiči, sourozenci a milovanou babičkou v Ratibořicích. Kniha vypráví o životě venkovského lidu, jeho všedních starostech a radostech.
Zámek je společně s ostatními objekty v Babiččině údolí ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově.
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
2016  PLNÉ  SNÍŽENÉ  SENIOŘI  RODINNÉ FOTO FILM
1. DOBA VÉVODKYNĚ ZAHÁŇSKÉ 80,-Kč    55,-Kč   55,-Kč  215,-Kč 100,-Kč 200,-Kč
2. ZÁMEK RATIBOŘICE 90,-Kč   65,-Kč  70,-Kč   280,-Kč  100,-Kč 200,-Kč
3. RUDRŮV MLÝN 25,-Kč    20,-Kč    20,-Kč     65,-Kč  100,-Kč 200,-Kč
4. VODNÍ MANDL 10,-Kč    10,-Kč    10,-Kč     40,-Kč  100,-Kč 200,-Kč
 
2016 PLNÉ SNÍŽENÉ SENIOŘI RODINNÉ FOTO FILM
5. STARÉ BĚLIDLO ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
6. BABIČČINO ÚDOLÍ S PRŮVODCEM  150,-Kč 100,-Kč 100,-Kč 450,-Kč    
OTEVÍRACÍ DOBA
   PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 DUBEN     10.00 - 15.00 
 KVĚTEN   10.00 - 16.00   10.00 - 16.00  
 ČERVEN    10.00 - 16.00    10.00 - 16.00  
 ČERVENEC 10.00 - 16.00    9.00 - 17.00     9.00 - 17.00  
 SRPEN 10.00 - 16.00     9.00 - 17.00     9.00 - 17.00 
 ZÁŘÍ     10.00 - 15.00 
 ŘÍJEN     10.00 - 15.00 
WEB STRÁNKA
GPS
N 50° 24' 54.083"
E 16°  3'   9.432
NÁVŠTĚVA
21. SRPNA 2010
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one