IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

SLAVKOV U BRNA (NKP)

HISTORIE
Zámek Slavkov (německy Austerlitz) patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města Slavkova u Brna. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (neboli bitva u Slavkova).

Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde existovala komenda řádu německých rytířů. Koncem 16. století byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a hranolovou věží.

Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla dal koncem 17. století Dominik Ondřej Kounic. Úkolem pověřil italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy, který do návrhu barokní novostavby zahrnul kromě zámku i úpravu a přestavbu větší části města s novým farním kostelem. Vlastní budova zámku byla navržena na půdorysu písmene U. Autory interiérové výzdoby byli rovněž italští umělci. Fresky namaloval Andrea Lanzani, jenž úzce spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Sochařské prvky a skulptury v zámku i v parku vytvořil Giovanni Giuliani.

Dominik Ondřej zemřel roku 1705. Tehdy bylo zhruba dokončeno pouze západní křídlo. Jeho nástupcem a rodovým dědicem se stal syn Maxmilián Oldřich, říšský hrabě z Rietbergu, který dostavbu svěřil italskému architektu Ignáci Valmagginimu. Valmaggini přestože navázal na Martinelliho práci, provedl v jeho plánech několik změn vycházejících z potřeby velkého společenského sálu a honosného vstupního průčelí z čestného dvora.

Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu má až teprve syn Maxmiliána Oldřicha, Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu, nejvýznamnější představitel rodu, od roku 1764 říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie Terezie, Leopolda II., Josefa II. a Františka II. Krátce poté, co se po smrti svého otce ujal rodového majetku, stála již celá hlavní budova včetně jižního křídla. Nejstarší, západní průčelí, vyvrcholilo architektonicky odpovídající kopulí. Zevní úprava nově zbudovaných částí byla přizpůsobena Martinelliho západnímu průčelí. Uvnitř však již dominovaly klasicistní prvky. Dřívější bohatost štukové a freskové výzdoby byla nahrazena lineárním členěním velkých ploch s jemným dekorem. Po stránce prostorové byla maximální pozornost věnována centrálnímu oválnému společenskému sálu, kde iluzivní výmalbu provedl vídeňský dvorní freskař Josef Pichler. Poslední práce na zámku byly dokončeny výmalbou zámecké kaple sv. Kříže provedenou rovněž Pichlerem v roce 1769.

Po smrti posledního mužského potomka rodu Kouniců hraběte Eugena přechází zámek do vlastnictví rodu Pálffyů. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem československého státu. Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavkov_u_Brna_(z%C3%A1mek)
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
2016 DOSPĚLÝ SENIOŘI DĚTI, STUDENTI RODINNÉ S KOSTÝMEM
HISTORICKÉ SÁLY 120,-Kč 70,-Kč 60,-Kč 300,-Kč +30,-Kč
HISTORICKÉ SÁLY A SALÓNKY 170,-Kč 120,-Kč 110,-Kč 450,-Kč +30,-Kč
PODZEMÍ 80,-Kč 50,-Kč 40,-Kč 200,-Kč +10,-Kč
AUSTERLITZ 120,-Kč 70,-kč 60,-Kč 300,-Kč  
PŘILEŽITOSTNÉ PROHLÍDKY          
OTEVÍRACÍ DOBA
2016 PONDĚLÍ ÚTERÝ - NEDĚLE
DUBEN ZAVŘENO 09.00 - 16.00
KVĚTEN ZAVŘENO 09.00 - 17.00
ČERVEN - SRPEN 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00
ZÁŘÍ ZAVŘENO 09.00 - 17.00
ŘÍJEN - LISTOPAD ZAVŘENO 09.00 - 16.00
PROSINEC- BŘEZEN Na objednávku +200%
DUBEN - LISTOPAD mimo provozní dobu +100%
WEB STRÁNKA
GPS
Zámek Slavkov - Austerlitz 
Palackého nám. 1 
684 01 Slavkov u Brna N 49° 09' 17.36"
E 16° 52' 29.14"
NÁVŠTĚVA
15. SRPNA 2015
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one