IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

ZOO

Zoologická zahrada (jinak také ZOO nebo Zoo) je vědecké a osvětové zařízení určené k chovu ohrožených druhů zvířat v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících druhů (např. zubr, kůň Převalského).
Chov divokých zvířat je historicky doložen již z období starověku - například ve starověkém Římě se používala ke gladiátorským zápasům. Za první skutečnou zoologickou zahradu je odborníky považována nejčastěji Zoo ve vídeňském Schönbrunnu otevřená v roce 1752.

Nejstarší zoologická zahrada na českém území je ZOO Liberec, která byla založena v roce 1919.
Pražská ZOO
Nejznámější českou ZOO je Zoologická zahrada Praha. Chová přes 600 druhů zvířat,[3] z nichž typický je kůň Převalského, kterého má zahrada i ve znaku a jehož celosvětovou plemennou knihu vede. Dalšími atraktivními zvířaty jsou sloni, tygři, lachtani, tučňáci a gorily, v poslední době i varani komodští nebo gaviálové.
Na věhlasu pražské ZOO mají zásluhy především tři ředitelé:
Jiří Janda - její zakladatel a první ředitel, který se 30 let snažil o založení ZOO v Praze
Zdeněk Veselovský - dlouholetý ředitel, který se i přes těžké podmínky v dobách socialismu zasloužil zejména o její ohlas v odborném světě
Petr Fejk - zasadil se o výraznou modernizací zoologické zahrady a její zatraktivnění pro návštěvníky (nové typy výběhů, zlepšený vzhled pavilónů)
Další významné ZOO


ZOO Drůr Králové
Proslulá je i ZOO Dvůr Králové, kterou proslavil zejména v 70. letech 20. století její tehdejší ředitel Josef Vágner. Založil zde v Česku unikátní africké safari: 30 ha velké výběhy s volně vypuštěnými stády afrických kopytníků a ptáků. Návštěvníky vozí přímo mezi zvířata safaribusy.
Největší z českých ZOO pokud jde o rozlohu je Podkrušnohorský zoopark Chomutov, který se rozkládá na 112 hektarech.[4] Nejvíce druhů zvířat chová ZOO v Plzni, kde žije téměř 7 000 zvířat v 1 210 druzích.
Na prvním místě v počtu celosvětově chráněných druhů je pražská a plzeňská ZOO, z nichž každá chová téměř 250 druhů.[5] V počtu ohrožených živočichů v Česku je na prvním místě malá ZOO Ohrada (u Hluboké nad Vltavou), která má přes 50 těchto druhů.
Legislativa[editovat | editovat zdroj]
Zoologickou zahradou (ZOO) smí být v Česku označováno pouze zařízení, které od Ministerstva životního prostředí obdrželo licenci k provozování zoologických zahrad. To ji vydává na základě zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad,[6] který vychází z evropské směrnice č. 1999/22/ES.
Při vydávání licence se posuzuje zejména, zda zařízení
má vhodné zařízení na ustájení živočichů z pohledu jejich zdraví a vhodných životních podmínek
má zavedené opatření k zabránění úniků živočichů
má zajištěnu pravidelnou veterinární péči
provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody (zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech)
účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů
má dostatek odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů.
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one