IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

HISTORIE
Vytvořená je v druhohorních střednotrasových tmavošedé gutenštejnských vápencích krížňanský příkrovu. Vznik jeskynních prostor podmínily medzivrstevné plochy, méně tektonické poruchy, podél kterých vody pronikaly a proudily do hlubších částí podzemí. Prvotní dutiny byly zcela vyplněny vodou, která kromě koroze působila i pomalým tlakovým prouděním. Na stropech se vymodelovali mohutné kopule i menší kotlovým vyhloubeniny. 

Prvotní dutiny jeskyně pravděpodobně vznikaly v souvislosti s rozčleňování původně rozsáhlejší plošiny Kobylího vrchu nad jeskyní, jakož i s následným zahlubování doliny Belé. Největší podzemní prostory byly vytvořeny již před hlavním čtvrtohorního zaledněním Tater. Vody pronikající do jeskyně v době ústupu ledových dob už jen částečně remodelovali dříve vytvořené podzemní prostory. V současnosti je průsaková vody ze srážek soustřeďují v nejnižších částech jeskyně, kde vytvářejí občasné potůčky. 

Délka jeskyně je 3 829 ms výškovým rozdílem 168 m. Do vstupních částí, přístupných proraženým tunelem, ústí komínové prostory vedoucí od horního, původního vchodu, situovaného 82 m nad nynějším vchodem. Výstupní a sestupné části prohlídkové trasy, podmíněné medzivrstevnými plochami vápenců, stoupají od rozcestí a místy jsou rozšířené ruthenia do dómovitých a sieňovitých prostorů (Zřícený dóm, Dóm trosek). Na několika úsecích se zachovaly oválné tvary vodní modelace (rourovitý dóm, Dlouhá chodba, Priepasťová chodba). Značnou vertikální členitost jeskyně dotváří propasti (Hladová propast, Peklo) a komíny. 

Upoutají sintrové vodopády (Vysoký dóm, Dóm SNP, vodopádový dóm, Hudební síň) a pagodovité stalagmity (Palmová síň). Bohatě jsou zastoupeny i jiné formy sintrové výplně (Galerie, Klenotnice, Bílá síň). Teplota vzduchu je 5,0 až 6,3 ° C, relativní vlhkost 90 až 97%. 

V jeskyni se zjistilo 7 druhů netopýrů. Dominantní je netopýr obecný (Myotis myotis). Vzácněji se vyskytují netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandta (Myotis brandtii) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Z drobných bezobratlých v jezírkách žije hlbinovka Bathynella natans. 

Vchod do jeskyně je znám odedávna. Vstupní části jeskyně znali zlatokopové již v první polovině 18. století, o čemž svědčí nápisy jejich jmen na skalních stěnách. Na dlouhá léta však zůstaly utajeny. Vstupní otvor znovu našli L. Gulden a zlatokop Fabry v roce 1826, avšak nepronikly hlouběji do jeskyně. V roce 1881 otvor do podzemí náhodně našli J. Husz a J. Britz. O několik dní se odhodlali vstoupit do neznámých podzemních prostor. Na dalších objevech až do Dómu trosek se v letech 1881 - 1882 podíleli A. Kaltstein, I. Verbovszky a J. Britz. Za finanční podpory města Spišská Belá jeskyni zásluhou A. Kaltsteina zpřístupnili původním vchodem již v roce 1882 v úseku po Palmovou síň, koncem roku prorazili dnešní vchod. V roce 1884 ji zpřístupnili až do Dómu trosek, odkud proražením tunelu do boční chodby z rozcestí v roce 1885 se prohlídková trasa zokruhovala. Elektricky osvětlená je od roku 1896. V roce 1926 K. Piovarcsy, G. Gabriel a další členové Karpatské spolku objevily nové prostory v okolí Zbojnické komory a Hudební síně. Balvanitá chodbu, Sloupový dóm a otvor propasti Peklo objevil P. Klepáč v roce 1935. Průzkum propasti organizoval V. Benický v roce 1939. Rozsáhlé rekonstrukční práce v jeskyni se uskutečnily v 50. letech minulého století av letech 1979 - 1980 se prohlídková trasa upravila prorážka mezi hliněný chodbou a Dómem trosek. 

V posledních letech se jeskyně využívá na ozdravné speleoklimatické pobyty. V současnosti je zpřístupněných přes 1000 ms převýšením +125 m.

ZDROJ: http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/2-belianska-jaskyna#historia
FOTOGALERIE
DSC_2659.jpg
DSC_2660.jpg
DSC_2663.jpg
DSC_2666.jpg
DSC_2667.jpg
DSC_2668.jpg
OTEVÍRACÍ DOBA
  PONDĚLÍ ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
LEDEN ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
ÚNOR ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
BŘEZEN ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
DUBEN ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
KVĚTEN ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
ČERVEN ZAVŘENO 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00
ČERVENEC ZAVŘENO 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00
SRPEN ZAVŘENO 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00
ZÁŘÍ ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
ŘÍJEN ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
LISTOPAD ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
PROSINEC ZAVŘENO 09.30 - 14.00 09.30 - 14.00
VSTUPNÉ
  DOSPĚLÍ STUDENTI, DŮCHODCI ZTP, DĚTI (6-18 LET) FOTO VIDEO MIMOŘÁDNÝ VSTUP
JESKYNĚ 8€ 7€ 4€ 10€ 10€ 50€
WEB STRÁNKA
GPS
N 49°2288017
E 20°3115997
NÁVŠTĚVA
25. ČERVNA 2014
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one