IMG_8379.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Tato stránka je věnována mému cestování po zámcích, hradech, rozhlednách a věžích, jeskyních a podzemí, které se nacházejí na našem území i v zahraničí.

ČECHY

SLOVENSKO

POLSKO

Bojnická zoologická zahrada je nejstarší a nejnavštěvovanější zoologická zahrada na Slovensku. Pro veřejnost byla otevřena 1. dubna 1955 a v současnosti se rozkládá na ploše 41 hektarů, z čehož expoziční část tvoří 20 hektarů. Patří k zoologickým zahradám všeobecného typu, tj. bez vyhraněné specializace na určité druhy zvířat. V minulosti zde byla vyšší pozornost věnována zejména odchovu rysů ostrovidů, běžců (emu a nandu) a horských koz. Areál ZOO se nachází v příjemném rekreačním prostředí lázeňského města Bojnice nedaleko od Bojnického zámku v Trenčianském kraji.
Počet druhů chovaných v ZOO Bojnice je největší ze všech čtyř slovenských ZOO, v závěru roku 2009 šlo celkem o 384 živočišných druhů v počtu 2050 exemplářů.[1] Jako jediná slovenská ZOO chová např. slony africké, bongy lesní, horské zebry Hartmannové, orangutany bornejské a mnohé další. Od roku 2003 sa ZOO stala řádným členem nejprestižnejší Asociace světových zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje okolo 250 elitních světových ZOO. V rámci evropských chovných programů a plemenných knih pro ohrožené druhy je zapojena do chovu 25 druhů zařazených do evropských chovných programů (EEP - European Endangered species Programme) a 23 druhů zařazených do evropských plemenných knih (ESB - European Studbooks).
ZOO Bojnice spravuje slovenské národní záchytné centrum pro zabavené a zajištěné živočichy a odborní pracovníci aktívně spolupracují s orgány CITES a Státní ochranou přírody Slovenské republiky.

  • Dětská ZOO
  • Expozice sov a dravců
  • Expozice kopytníků
  • Expozice vodního ptactva
  • Naučná stezka karpatské fauny
  • Pavilon opic
  • Pavilon slonů
  • Pavilon šelem
  • Pavilon ptáků
  • Vivárium (včetně nové expozice žab)

ZOO Bojnice se zapojila do činnosti WAPCA (West African Primate Conservation Action - Sdružení pro ochranu západoafrických primátů) a finančně přispívá do in situ projektů v západoafrických státech Ghana a Pobřeží Slonoviny na záchranu ohrožených druhů primátů. Kromě jiných k nim patří i jeden z „vlajkových" druhů celého programu - kočkodan Rolowayův (Cercopithecus roloway). Jedná se o nejvzácnější druh na světě mezi africkými kočkodany, přičemž je zařazen do seznamu 25 světově nejohroženějších druhů a poddruhů primátů s mezinárodním IUCN statusem „CR" (kriticky ohrožený). Původně se vyskytoval v deštných pralesích mezi řekami Sassandra (Pobřeží Slonoviny) a Volta (Ghana). V současnosti však zoologové spolehlivě monitorují už jen jeden chráněný lesní fragment, kde přežívají pravděpodobně poslední desítky či stovky těchto opic. ZOO v Bojnicích jako jediná ve střední Evropě chová pár těchto kočkodanů od roku 2004. Mimo africkou Ghanu je (březen 2010) na celém světě chováno v péči člověka posledních 33 jedinců v deseti evropských zoologických zahradách.

V rámci ochrany evropské fauny bojnická zoologická zahrada dlouhodobě spolupracuje na vícerých projektech záchrany ohrožených druhů živočichů na Slovensku jakož i v zahraničí. K nejvýznamnějším patří spolupráce s Tatranským národním parkem při výzkumu a imobilizaci kamzíka tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), spolupráce na výzkumu rysa karpatského (Lynx lynx carpaticus) na Slovensku a reintrodukce jakož i rehabilitace jedinců z přírody, přičemž doposud se ZOO podílela na reintrodukci 6 rysů. Dále například spolupráce v rámci záchranného programu repatriace puštíka bělavého středoevropského (Strix uralensis macroura) na Šumavu, pravidelné vypouštění odchovaných mláďat sovy pálené (Tyto alba) do přírody, chov a zpětný návrat sysla obecného (Spermophillus citellus) na vybrané lokality ve spolupráci se Státní ochranou přírody Slovenské republiky nebo také zapojení do programů záchrany ohrožených slovenských druhů - raroh velký (Falco cherrug), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a jasoň červenooký (Parnassius apollo).
FOTOGALERIE
VSTUPNÉ
2015  PLNÉ  DĚTI, ZTP  DŮCHODCI, STUDENTI  VSTUP DO ZÁZEMÍ ZOO ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA 
 ZOO  4€  2€  2,5€  20€  8€
OTEVÍRACÍ DOBA
   PONDĚLÍ  ÚTERÝ - PÁTEK  SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK
 LEDEN  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00
 ŮNOR  08.00 - 16.00  08.00 - 16.00  08.00 - 16.00
 BŘEZEN  08.00 - 17.00  08.00 - 17.00  08.00 - 17.00
 DUBEN  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00
 KVĚTEN  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00
 ČERVEN  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00
 ČERVENEC  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00
 SRPEN  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00  08.00 - 19.00
 ZÁŘÍ  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00  08.00 - 18.00
 ŘÍJEN  08.00 - 17.00  08.00 - 17.00  08.00 - 17.00
 LISTOPAD  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00
 PROSINEC  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00  08.00 - 15.00
WEB STRÁNKA
GPS
48°46'54.876"N
18°34'44.400"E
NÁVŠTĚVA
POBYT 19. - 24. KVĚTNA 2013
TOPlist
logo_wander-book.png
logo.gif
rajem-rozhlednovym.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one